Naar de mond praten ( Het Trans-Debat)

door: Marcel Heyman(directeur Pink Terrorists)

Vrijdagavond bezocht ik het debat georganiseerd door COC Amsterdam in samenwerking met de gedreven dames van Trans United Amsterdam. Het debat vond plaats in het Doven Ontmoetings Centrum, en was zoals altijd goed georganiseerd. Drankjes en altijd wat te eten, daar zorgen de dames voor.

De opkomst viel wat tegen, maar iedereen aanwezig was zeer betrokken met de insteek van het debat ” De positie van transgenders “. Thema’s waren: werk, veiligheid en de positie van uitgeprocedeerde nieuwkomers.

De afvaardiging van de zes partijen die participeerden vertelden mij gelijk iets over de prioriteit dat het onderwerp heeft voor de betreffende partijen. Dit terwijl door alle betrokkenen werd beweerd dat representatie zo belangrijk is. Dit werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als je als partij je laat representeren, door iemand die slecht op de hoogte is of duidelijk geen affiniteit met het onderwerp heeft, maak je de kiezer duidelijk hoe hoog het onderwerp op je prioriteitenlijst staat.

Voor mij staken er twee kandidaten met kop en schouders boven uit. BIJ1 kandidaat en ervaringsdeskundige, So Roustayar en Groen Links fractievoorzitter, Rutger Groot Wassink, waren het best geinformeerd en het meest concreet. Nr 7 op de kandidatenlijst van D66, Jan-Bert Vroege, zat tussen hen in en raakte daardoor een beetje ondergesneeuwd maar kon wel een pleidooi maken voor een veiligheids-app. De nr 13 en nogal onervaren SPer, Daphne van Breugel, ervaarde haar tweede debat. Ze verviel in allerlei gemeenplaatsen, was weinig concreet en ze vertelde ons verschillende malen dat zijzelf  geen deel uitmaakt van de LHBTI gemeenschap. Weinig inspirerend, zo ook mevr, Nenita la Rose (PvdA) die pas opleefde op het moment dat de rol van de familie ter sprake kwam. Zij vond dat er een grote rol is weg gelegd voor ouders (opvoeders) om toekomstige generaties zowel respect voor seksuele diversiteit als genderdiversiteit bij te brengen. Als het toch zo makkelijk en eenvoudig zou zijn! Rutger Groot Wassink (Groen Links), wees op het feit dat ook ouders niet van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn en soms opvoeden vanuit een beperkt kader en hij zag in deze meer een rol voor het onderwijs. Dit werd door alle partijen onderschreven. Ik hoorde zelfs een  voorstel om al op de basisschool te beginnen over deze onderwerpen (Bij 1). Ik denk dan even terug aan de staking van verleden week van het overbelaste en onderbetaalde personeel van het basionderwijs.                                                                                            Rik Torn (VVD) was ook weinig origineel en volgens mij slecht geinformeerd over het onderwerp. Hij maakte de opmerking dat er toch in de afgelopen vijftig jaar veel ten goede veranderd was. Een quotum voor het in dienst nemen van transmensen voor b.v de gemeente maar ook voor bedrijven, zoals voorgesteld door Rutger Groot Wassink, wees hij resoluut af, zo ook de SP.

Op de momenten dat de partijen vrij hun standpunten over het voetlicht mochten brengen werden we op onze wenken bediend. Allerlei algemene standpunten werden verkondigd, natuurlijk waren alle partijen het er over eens dat veiligheid prioriteit heeft. Het meest concrete voorstel kwam van Jan Bert Vroege (D’66) die over de veiligheids-app voor LHBTI-ers begon en gelijktijdig refereerde aan Vera Bergkamp en het goede werk dat zij voor de community doet. Wederom werd op het belang van de rol van het onderwijs gewezen. Belangrijk door voorlichting onze jongeren te informeren over seksuele en genderdiversiteit en op deze wijze toe te werken naar acceptatie. Natuurlijk door alle aanwezigen onderschreven maar weinig origineel.                         De VVDer benadrukte later in het debat dat hij het raar vond dat bedreigde LHBTI vluchtelingen buiten het AZC geplaatst worden terwijl daders ongemoeid worden gelaten. Belachelijk, hij is voor een lik op stuk beleid. Toen So Roustayar (BIJ1) hem op de man af vroeg wat hij daarmee bedoelde wist hij niet zo goed wat te antwoorden.Ook zijn antwoord later op wat te doen met uitgeprocedeerde nieuwkomers, was een typisch VVD antwoord. Ja als de rechter besloten heeft, dan moeten ze weg. We kunnen niet iedereen maar binnenlaten, was er ook nog zo een. Toen ik hem confronteerde met b.v de organisatie van Sandro Kortekaas, LGBT-asylumseekers en Not Gay Enough, moest hij ineens weg.

Er was niets nieuws onder de zon. Het belang van taal voor de nieuwkomers, kijken naar de potentie  van deze groep en de wil om in hen te investeren zijn wenig verrassende uitspraken. Opnieuw de norm stellen en het feit dat intergratie een proces is dat twee kanten opgaat, begeleiding naar passend werk, sluit op voorgenoemde aan.

Wie heeft er concreet iets in zijn partijprogramma opgenomen over het besprokene, was mijn vraag? En hoeveel geld zou daar beschikbaar voor zijn?

Rutger Groot Wassink (Groen Links) beweerde dat geld nooit een obstakel zou zijn maar gaf meteen toe dat Groen Links een vrij open programma heeft en niet concreet op deze zaken in gaat. Hij gaf ruiterlijk toe dat het beste programma op deze punten van BIJ1 komt. De PvdA dame zou mij na het debat het deel van haar partijprogramma laten zien dat betrekking heeft op de LHBTI community. Een mager A4tje met wat algemene punten waarin ik mij niet verdiept heb. Groen Links benadrukte dat er in samenwerking met het COC Amsterdam een Roze Stembus-akkoord zal worden ondertekend die wat betreft de SP best wat scherper gesteld mag worden b.v, als gemeente niet samen te werken met niet inclusieve partijen. Alle parijen behalve de nieuwkomer BIJ1 hebben voorheen het Roze stembusakkoord getekend. Een opmerkelijk feit in het akkoord voor dit jaar. Het coc stelt dat veel medewerkers van welzijnsorganisaties slecht geinformeerd zijn over LHBTI kwesties en bijscholing behoefen. Jan Bert Vroege had eerder al gerefereerd aan jeugdwerkers die in Amsterdam actief waren en er zelf nogal homofobe denkbeelden op na hielden.

Mijn conclusie: Het was een beetje ” U vraagt en wij draaien”. Natuurlijk kijk je als politicus naar de behoeften van je publiek en probeer je daar op in te spelen. Als je door vraagt en je ziet dat de politicus in kwestie eigenlijk weinig affiniteit en/of kennis heeft van het onderwerp valt hij of zij behoorlijk door de mand. Toch werd door alle partijen besloten om in samenwerking de monopoliepositie van het VUmc op het gebied van transgenderzorg aan de kaak te stellen in den Haag. Het onderwerp dat door Tania Barkhuis (voorzitter Groen Links Amsterdam) aan de kaak werd gesteld en duidelijk bijval kreeg van het aanwezige publiek.

Het was een weinig verrassend debat maar toch een welbestede avond. Leuk gesprek gehad met Anja Meulenbelt en Rutger Groot Wassink. De 73 jarige Anja Meulenbelt vind ik een waarachtige bron van inspiratie voor vooral de jonge generatie feministen en activisten. De fractievoorzitter van Groen Links overtuigde mij het meest, door eerlijk te zijn. Je moet je kiezers altijd informeren over e.v concessies die je moet doen want zij zijn niet dom, dus behandel ze ook niet zo. Zo ook hen van BIJ1, So Roustayar. Ik vertelde hen over mijn twijfels als het gaat over de combinatie van activisme en politiek omdat je dan altijd op een punt belandt waarin je sommige van je idealen zult moeten inleveren. Hen stelde dat hen zich daar bewust van is en met BIJ1 heeft afgesproken dat aan de 3 onderwerpen die voor hun het beangrijkst zijn geen concessies worden gedaan.

Met dank aan de dames van Trans United Amsterdam, COC Amsterdam, @Alex Kain (moderator), @Ana Paula Lima, @Dinah Riquet Bons en alle andere vrijwilligers en natuurlijk het betrokken publiek.

LEAVE A REPLY