Vuile Hoeren!!!

Geschreven door Marcel Heyman

Vuile hoeren!!!

Sekswerk staat volop in de belangstelling. Filemon heeft een documentaire over het Amsterdamse wallengebied gemaakt en al in de eerste aflevering wordt duidelijk hoe de gemeente met het oplossen van het ene probleem een ander probleem creëert.

Immer onder het mom van het bestrijden van echte en zogenaamde misstanden is er beleid ontwikkeld zonder dat de mensen waar het over gaat hierbij zijn betrokken: de sekswerkers.

Laurens Buijs, socioloog (UvA) en bestuurder bij PIC (prostitutie, informatie centrum) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de vreemde gang van zaken op het stadhuis rondom project 1012. Hij heeft hier verschillende artikelen over geschreven die een ontluisterende blik werpen op de gang van zaken in het stadhuis. Het leest soms als een soap waarin kritische mensen het veld moeten ruimen, er advies wordt gegeven door een oplichtster, er met cijfers wordt gegoocheld en de visie van een wethouder die zich via dit project wilde profileren wordt doorgedrukt.

 

https://medium.com/@laurensbuijs/project-1012-en-de-verstoorde-relatie-tussen-politiek-en-bestuur-in-amsterdam-d97f1133b1b5

 

Een probleem dat wordt gebruikt om ambities te realiseren met uiteindelijk resultaat dat een hele beroepsgroep wordt gestigmatiseerd en over één kam wordt geschoren.

Weg met die vieze hoeren, is wat er niet wordt gezegd maar waar het beleid wel op was gericht. Veel exploitanten hebben ramen moeten sluiten en talloze sekswerkers verdwenen in de duistere, ongecontroleerde wereld van de illigaliteit.

Er wordt niet met open vizier opgetreden. Terwijl aan de ene kant wettelijk is geregeld dat sekswerk een (gewoon) beroep is, is er aan de andere kant te veel ruimte voor ambtenaren maar ook bankmedewerkers en mensen in de huisvesting, om aan de vage regelgeving hun eigen draai en interpretaties te geven.De persoonlijke morele bezwaren sijpelen hierdoor door in de besluitvorming.

Op papier rechten, maar eigenlijk rechteloos. Ook tijdens de lezing in de Balie van de klinisch psycholoog Melissa Farley zag je dit mechanisme weer in werking. Deze pseudowetenschapper die handig goochelt met cijfers en bevindingen om haar eigen standpunt mee te onderbouwen poneert de stelling dat sekswerk altijd schadelijk is. Ze legt de link met slavernij en ze beweert tevens dat bijna alle prostitutie verkrachting is. Met het uiterlijk van een lief bezorgd omaatje is zij een gevaar voor de sekswerkcommunity. Het feit dat ze tot de orde is geroepen door haar collega’s omdat er van haar z.g onderzoek niets klopte doet er voor haar discipelen niet toe. Een van hen, Gert Jan Segers van de Christen Unie ziet in haar een medestander. De Christen Unie die als onderdeel van ons nieuwe kabinet in de uitruil van politieke onderwerpen een overwinning heeft behaald op het onderwerp prostitutie.

Dit staat er in hun verkiezingsprogramma over dit onderwerp dat wordt ingeluid met een prachtig citaat uit hun handleiding van het leven, ‘De Bijbel’.

De ChristenUnie wil een beleid dat een einde maakt aan deze moderne slavernij: “Spreek voor hen die weerloos zijn en bescherm het recht van de vertrapten” (Spreuken 31:8).

  • Een pooierverbod, waarbij mensen die verdienen aan de uitbuiting van vrouwen strafbaar worden gesteld.
  • Strafbaarstelling van klanten, in ieder geval als sprake is van gedwongen prostitutie.
  • Meer uitstapprogramma’s en veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.

Boute uitspraken worden gedaan met allerlei beweringen die volgens mij niet door wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd. Legalisatie heeft niet geleid tot minder misbruik in de branche maar juist tot een toename, volgens hen.

Hieronder een voor mij schokkend beeld dat de Christen Unie aan de wereld presenteert:

Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn enorm winstgevende criminele activiteiten. Het valse beeld van vrouwen die vrijwillig hun diensten leveren wordt, tegen alle signalen in, in stand gehouden. In werkelijkheid gaat het om een nachtmerrie van uitbuitingen en verkrachtingen. Legalisering van de prostitutie heeft niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid. Sterker nog, de legalisering van prostitutie faciliteert mensenhandel. Illegale prostitutie groeit en vrouwen worden door pooiers en mensenhandelaren als thuiswerker gedwongen betaalde seks aan te bieden.

Net zoals bij mevr Farley wordt er een dramatisch beeld geschetst en lijkt het alsof menslievendheid hun motivatie is. Rot op met jullie menslievendheid en vertel ons eens wat je nu echt vindt van dit hele onderwerp. Zeg het maar meneer Segers. U vindt prostitutie verwerpelijk, zondig en vies. U spreekt van een vals beeld maar presenteert zelf een vals beeld. U heeft geen idee van hoeveel vrouwen/mannen/transpersonen sekswerk doen en hiervoor een bewuste keuze hebben gemaakt. Vrouwen die als zzp’er werken voor exploitanten die door de aangepaste regelgeving gehouden zijn aan strenge regels van de gemeente waardoor er in een veilige omgeving wordt gewerkt. Ze betalen de kamerhuur en afhankelijk van de aanloop en inzet bepalen ze zelf hoeveel ze verdienen. Professionals die het werk serieus nemen en dit soms een tijdje doen. Voor sommigen is het een carrière die een tijdsspanne van een paar deccenia omvat. Niks zielige mensen of slachtoffers, er is zelfs een grote groep die van het werk geniet. Echter de stem van deze groep komt niet aan bod en wordt niet gehoord, want daar zit niemand op te wachten. Zij zouden het beeld kunnen schaden waar beleid op is ontwikkeld. Onafhankelijke mensen die zelf bepalen hoe zij hun lichaam inzetten, die zeker niet zitten te wachten om te worden gered door mevr Farley of de Christen Unie.

Je zag het mechanisme ook in gang tussen de voorzitter en persvoorlichter van Proud (belangenvereniging voor sekswerkers) Yvette Luhrs en Twan Huys, presentator van Nieuwsuur. Yvette een welbespraakte, intelligente dame werd continu in de rede gevallen door Twan en hij sloeg haar om de oren met uitgekauwde feiten die al jaren als bewijs worden aangedragen voor de misstanden die zouden bestaan in de wereld van sekswerkers. Jaaaaa nu weten we het wel. Saban S. Hij werd alweer 10 jaar geleden opgepakt en nog steeds opgevoerd alszijnde actueel bewijs van misstanden.

Yvette Luhrs wees Twan Huys op het feit dat sekswerkers zelf ook bewust zijn van de risico’s van misstanden en dat zij daar ook echt de ogen niet voor sluiten. Als je daar dan gericht tegen op wilt treden overleg dan met ons! Wij zitten het dichtst bij het vuur, betrek ons bij het tot stand brengen van beleid. Het gaat ten slotte over ons. Dat was in andere bewoording haar punt dat ze nog nèt kon maken.

Nee Yvette, mondje dicht, hè bah een sterke onafhankelijke dame die ook nog een intelligente mening heeft, die moet niet te veel aandacht krijgen. Twan als journalist had dit gesprek aan kunnen grijpen om eens de andere kant van het verhaal te beluisteren want Yvette staat toevallig voor een grote groep mensen die bewust voor dit beroep hebben gekozen. Ja beste moraalridders het is eng en confronterend om met sterke mensen in de seksindustrie te worden geconfronteerd. Gelukkig zijn er mensen als @Yvette Luhrs een @Dinah Bons een @Lyle Muns en vele anderen die zich openlijk manifesteren als sekswerkers en strijden tegen de stigma’s en vooroordelen omtrent dit beroep. Weet dat deze industie verdelen niet meer werkt. Wij gaan ons verenigen en zullen ons niet door een stel moraalridders die liegen, manipuleren en hun politieke macht aan wenden om hun doel te bereiken, onder het tapijt laten vegen.

Ten slotte, neem sekswerkers serieus In plaats van over ze te praten, praat met ze. Stop met de betutteling en zie sekswerkers als een gelijkwaardige bondgenoot in de strijd tegen mensenhandel en misbruik. Overleg met hen hoe de misstanden in deze beroepsgroep kunnen worden aangepakt en misbruik niet dit probleem om de rechten van de beroepsgroep in te perken.

 

Dinah Bons

 

LEAVE A REPLY